සුපිරි නළු විවේක් ඔබරෝයි හා බොලිවුඩයේ ගීත කෝකිලාවිය අල්කා යාග්නිග් දිවයිනට පැමිණෙයි
News Date : 2014-10-24
14,718 Views
Share
Hiru Golden Film Awards 2014 දැවැන්ත වේදිකාවේ හෙළ සිනමා තරු සම්මානනීය වන අතරතුර උළෙල මනනන්දනීය අත්දැකීමක් බවට පත් කිරීම උදෙසා මේ වන විටත් සියළු කටයුතු සූදානම් කර අවසන්.

මේ සියල්ල අතරම, ලාංකීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට සිනමා උළෙලක සුපිරි බොළිවුඩ් තරු හා එකට අපේ තරු රංගන පෙළහර පෑමද Hiru Golden Film Awards 2014 විචිත්‍රවත් රාත්‍රියේ තවත් සුවිශේෂීත්වයක්. වැඩිම වියදමක් දරා සංවිධාන වන Hiru Golden Film Awards 2014 හෙවත් හෙළ සිනමාවේ ස්වරණමය රාත්‍රිය විචිත්‍රවත් කිරීමට සුපිරි බොලිවුඩ් තරුවක් වන විවේක් ඔබරෝයි හා බොලිවුඩයේ ගීත කෝකිලාවිය අල්කා යාග්නික් අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා.

එම අවස්ථාවේ සුවි‍ශේෂී ඡායාරූප එකතුව පහතින් ඔබට නැරඹිය හැකියි

ඡායාරූප සියල්ල මෙතනින්...

Top